”Saman näköisiä ne ovat kaikki, samaa tavaraa se on, ei niissä mitään eroja ole jne.”

Tässä esimerkiksi eräät harhakuvat, mitä puukomposiittituotteista yleisesti luullaan. Tuote on edelleenkin toki kohtuullisen tuore tapaus rakennusmateriaalina täällä Suomessa, eikä kuluttajien keskuudessa välttämättä vielä ole riittävästi tietoa näiden tuotteiden teknisistä ominaisuuksista. Tämä tieto olisi hyvä saada kuluttajille, koska tuotetuntemus on merkittävä osa prosessia, kun osto ja hankintapäätöstä tehdään.

Markkinoilla on tuotteita useampaan eri hintakategoriaan. Osa poikkeaa toisistaan hieman esimerkiksi materiaalirakenteeltaan, mutta pääsääntöisesti raaka-aineina käytetään kierrätysmuovia ja puukuitua (tai muita luonnonkuituja). Prosessiin lisätään pieni määrä lisäaineita, millä parannetaan mm. tuotteen kestoa sääolosuhteita vastaan. Lisäaineilla ehkäistään myös tuotteen homehtumista sekä lahoamista ja määritellään haluttu värisävy. MexyTechillä on tuotteissaan myös palon hidastamiseen/estämiseen oma lisäaineistus.

Valmistustekniikkana käytetään ekstruusiota (suulakepuristusta). Prosessissa sekoitetaan keskenään muovimateriaali, puukuitu ja lisäaineet. Lämmitetään seos, homogenisoidaan se ja sen jälkeen puristetaan tiiviiksi massaksi. Sitten massa pursotetaan muotin läpi, millä määritetään kappaleen haluttu muoto, siis esimerkiksi terassilauta. Sitten valmis kappale jäähdytetään ja tuote on valmis. NÄINKÖ HELPPOA SE ON? Materiaalit sekaisin ja tuubista läpi, vettä vähän päälle jäähdytykseen ja se on siinä??

No periaatteessa se kyllä onnistuu kohtuu helposti, mutta LAADUKKAAN tuotteen valmistaminen onkin sitten jo vähän vaativampi prosessi. Puukomposiittituotteissa pätee sama vanha ostajan sääntö. Jos haluaa ostaa hyvän ja halvan täytyy ostaa kaksi eri tuotetta, hyvä sekä halpa.

No mistä se hinta sitten tuotteelle muodostuu?

Tuotekehitys:

MexyTechillä on yli kymmen vuoden kokemus puukomposiittituotteiden valmistamisesta. Tehtaan osaomistajana toimii yksi Etelä-Kiinan johtavista yliopistoista. Yliopisto ja valmistaja (MexyTech) tekeekin tiivistä yhteistyötä tuotekehityksessä sekä myös tuotannon kehittämisessä.

Lisäksi valmis tuote on erittäin tarkan laadunvalvonnan alla, että tuote varmasti vastaa sille asetettuja kriteerejä. MexyTech on siis tuotteen valmistaja, joka jakaa julkisesti (lähes) kaiken data-analyysin tuotteisiinsa liittyen. Nämä löytyvät suoraan esimerkiksi nettisivuilta. MexyTech tuotteiden testit perustuvat eurooppalaisiin, Englantilaisiin ja USA:n testistandardeihin.

Markkinoilla on paljon tuotteita joiden alkuperää (valmistajaa) ei saa selville. Myöskään mitään tarkempaa teknistä tietoa tuotteesta on vaikeaa löytää. Näin ollen mitään varmuutta tuotteen soveltumisesta esimerkiksi Suomen ankariin talviolosuhteisiin ei ole. Myös esimerkiksi ekologisuus tuotteen kierrätysmateriaalien osalta voi olla arvoitus. Ja tärkeää on myös tietää, että tuotteesta ei irtoa mitään ihmisille, eläimille tai ympäristölle haitallisia aineita tai kemikaaleja. MexyTech tuotteissa on esimerkiksi erittäin haitallisen Formaldehydin pitoisuudet 0 tasolla ja tämä voidaan esittää puolueettoman tutkimuslaitoksen tekemässä raportissa.

Tuotteita voidaan kyllä siis valmistaa ilman tuotekehitystä tai siihen panostamatta, mutta väistämättä se näkyy tuotteen laadussa niin materiaalien kun valmistuksenkin osalta. Ilman tuotekehitystä tuotteet eivät myöskään edelleen kehity.

Mexytech tuotekehitys

MexyTechillä on alan edistyksellisimmät tuotantolaitteet sekä tuotekehitys

Raaka-aineet:

Pääraaka-aineet ovat siis puukuidut ja muut luonnonkuidut sekä erilaiset muovipolymeerit. Muovilla on merkittävä vaikutus tuotteen teknisiin ominaisuuksiin, vaikka sen osuus on vain noin kolmasosa kokonaisuudesta. Muovilaatuja on erilaisia. Pääsääntöisesti käytetään joko polypropyleeni muoveja, tai polyeteeni muoveja. Molemmat ovat toimivia materiaaleja komposiittilaudan raaka-aineena. Mutta kun raaka-aine kerätään kierrätystavarana, niin on todella tärkeää, että tuotteen valmistukeen tuleva materiaali on erittäin puhdasta ja tasalaatuista. Ei sotketa esimerkiksi eri muovilaatuja keskenään.

MexyTechillä on tausta muovikierrätystehtaana ennen puukomposiittituotteiden valmistuksen aloittamista. Heillä on siis erittäin hyvä tietotaito tämän osa-alueen suhteen sekä luotettavat hankintakanavat kierrätysmuovi raaka-aineelle. MexyTech käyttää tuotteissaan vain korkean lujuusluokan polyeteenimuovia (HDPE). Tämän polymeerityypin ehdoton vahvuus on sen kylmäkesto-ominaisuudet.

Esimerkiksi lumikolat valmistetaan polyeteenistä ja se kuvastaa hyvin materiaalin kestokykyä kylmissä olosuhteissa. Lisäksi polyeteenillä on erittäin alhainen veden imeytyminen. Puukuidut tai luonnonkuidut käsittävät noin 2/3 osaa koko materiaalista. Myös tämän kierrätys raaka-aineen merkitys on olennainen tarkasteltaessa tuotteen laatua. On tärkeää, että tuotannossa käytetään samaa puulajia, eikä sekoitella keskenään kaikkia eri puutuotteita, keräillen niitä mistä edullisimmin saadaan. MexyTechille kierrätyspuu tulee huonekaluteollisuuden ylijäämänä ja tässä käytetään vain tiettyä kovapuulajiketta.

Puukuitutyypin vedenimeytyminen on hyvin alhainen ja yhdessä korkean lujuusluokan polyeteenin kanssa saadaan tuotteesta erittäin hyvin kosteutta kestävä materiaali. Ja kun vesi ei tuotteeseen imeydy, sekä muovina käytetään erittäin hyvin pakkasta kestävää polyeteeniä, niin MexyTech onkin varma valinta pohjolan ankariin ja vaihteleviin sääolosuhteisiin!

Puukomposiitti valmistusprosessi

Kuvaus MexyTech puukomposiittituotteiden valmistusprosessista

Valmistusprosessi:

Tekninen tietotaito, sekä modernit ja tuotantotehokkaat laitteet ovat avainasemassa, kun lopputuotetta aletaan valmistamaan. MexyTech onkin aina panostanut parhaisiin mahdollisiin tuotantolaitteisiin, sekä uusimpaan tuotantotekniikkaan. Raaka-aineet täytyy saada sekoittumaan keskenään tasaiseksi homogeeniseksi massaksi, että jokainen lautametri täyttää sille asetetut kriteerit esimerkiksi taivutuksen ja vetolujuuksien suhteen.

Jos seos ei ole tasainen, saattaa lautaan jäädä esimerkiksi kohtia missä muovin määrä ei ole riittävä ja näin lautaan muodostuu hauras ja heikko kohta. Myös laudan profiili esimerkiksi holvirakenteen seinämäpaksuuksien suhteen vaikuttaa tuotteen kestävyysominaisuuksiin. Jo millin alhaisempi vahvuus seinämäpaksuudessa tarkoittaa noin 20% ohuempaa seinämää.

Ohuemmat seinämärakenteet = vähemmän valmistukeen tarvittavaa materiaalia = edullisempaa valmistaa = heikompi lauta. Ekstruusiovalun säännöllisyydellä on myös vaikutusta laudan kykyyn vastaanottaa rasitusta eri suunnista. On tärkeää, että profiili on saman suuntainen ja että valu on tasavahvuinen kaikissa laudan kohdissa. Kuten jutun alussa kerrottiin, useasti tuotteesta ei ole teknistä dataa saatavana, joten mitään varmuutta tuotteelle ei ole esimerkiksi sen rasituskestävyyden suhteen.

MexyTech testaa jokaisen tuotantoerän ja siitä tehdään testiraportti mistä ilmenee kaikki tuotteen suoritusarvot. Näin ollaan varmoja, että asiakkaille menevät tuotteet ovat sitä mitä MexyTech laadullaan lupaa.

MexyTech vs muut komposiittilaudat

Design:

Puukomposiitti on erinomainen materiaali esimerkiksi terassilaudaksi. Toki tästä valmistetaan paljon muitakin tuotteita, kuin terssilautoja. MexyTechillä on valikoimissaan erittäin laaja skaala erilaisia tuotteita puukomposiitista valmistettuna. Löytyy aitatuotteet, seinäpaneelit, sisäkatot, puutarhakalusteet ym.

Ulkonäkö, se on yksi merkittävimmistä asioista mitä tarkastellaan ensimmäisenä, kun esimerkiksi terassilauta vaihtoehtoja mietitään. Laudan värien on satuttava ympäristössä olevaan värimaailmaan niin rakennusten kun luonnonvärienkin osalta. MexyTech on pyrkinyt saamaan tuotteisiinsa mahdollisimman hyvin luonnollisiin väreihin sointuvat sävyt. Värivalikoimissa on lisäksi tarjolla useita eri sävyjä.

Myös laudan pinnan halutaan mukailevan luonnon puuta. Siksi laudat pidetään luonnollisen näköisenä eikä esimerkiksi pinnoitettuja co-extrusio tekniikalla valmistettuja lautoja ole tuotu lainkaan Suomen markkinoille. Aina kun lautaa aletaan pinnoittamaan, siihen tulee kiiltävä muovisen oloinen pinta.

Laudan pintaa voidaan lisäksi käsitellä erilaisilla kuvioinneilla. Tällä saadaan tuotua lisää esille puun luonnollisia ominaisuuksia, esimerkiksi sydänpuukuvio. MexyTech tuotteissa on myös mahdollisuus valita pinnaksi sileän hiotun (Sanding) lisäksi hieman karheampi harjattu (Brushed) pinta oman makumieltymyksen mukaisesti. Urallisia terassilautoja ei myöskään ole Suomeen tuotu niiden hankalan puhtaanapidon takia.

MexyTech kehittää koko ajan tuotteitaan asiakaspalautteen pohjalta, eli kuuntelemme mitä asiakkaat ja markkinat tuotteilta haluavat. Myös omaa innovatiivista tuotekehitystä pidetään yllä jatkuvasti ja tasaisesti esitellään uusia tuotteita. Viimeisimpänä uutuutena markkinoille saapui 3D kohokuvioinnilla oleva SB03 terssilauta. MexyTech todellakin haluaa erottua markkinoilla
tyylikkään ja näyttävän designin avulla.

MexyTech Design

Kokemus:

No mikäs se on sitten varmin tapa saada tietoa tuotteen toimivuudesta sekä asiakastyytyväisyydestä? Tietysti kokemus markkinoista. Kuluttajat täytyy saada tietämään ja uskomaan että tuote on hyvä ja toimiva. Tähän päästään vain vuosien kokemuksella alan markkinoilta. Pelkät mainospuheet eivät pidä riittää, täytyy olla myös näyttöjä. MexyTechillä on siis valmistajana yli kymmenen vuoden kokemus alalta.

Se takaa sen, että tässä ajassa on varmasti ehditty saada riittävästi tietoa ja taitoa, sekä kehittää korkealaatuisia tuotteita kuluttajille. Suomessa toiminta on alkanut vuonna 2013. Täällä tehtiin ensin yli vuoden mittainen testijakso, missä tutkittiin tuotteiden toimivuutta sekä tehtiin myös vertailua kilpailijoihin. Nyt jo yli viiden vuoden kokemus alalta on osoittanut sen, että MexyTechin valinta valmistajaksi on ollut oikea.

MexyTechillä on toteutettu useita erikoiskohteitakin, missä puukomposiitilta on vaadittu huipputason suorituskykyä. Mainittakoon esimerkiksi Disney World Ocean luksusristeilijän uima-altaiden puukomposiittituotteiden toimittaminen. Tähän vaativaan kohteeseen varustamo hyväksyi testiensä jälkeen ainoastaan MexyTech tuotteet.

Yhteenveto:

Markkinoilta löytyy puukomposiittituotteita moneen eri hintakategoriaan. Näinhän se on kaikissa tuoteryhmissä ja kuluttajat sitten päättävät minkä hintatason tuotteen valitsevat. On kuitenkin tärkeää, että valintaa tehdessä on tietoa tuotteesta ja että osaa valinnan kohdistaa omia vaatimuksia vastaavaksi.

Esimerkiksi jos kuluttajan ainoa tieto puukomposiittituotteiden kohdalla on se, että ”kaikki ne ovat samaa tavaraa” ja sen perusteella alkaa ostopäätöstä tekemään, niin voi olla, että ei sitten saa sellaista tuotetta mitä olisi halunnut.

Kaikilla noilla edellä esitetyillä asioilla (tuotekehitys, raaka-aineet, valmistusprosessi, design, kokemus) on vaikutus tuotteen laatuun sekä myös hintaan. Mikään ei tule ilmaiseksi. Tuotekehitys tuo kuluja valmistajalle, raaka-aineiden laatu ja käsittely maksaa myös. Laadukkaan lopputuotteen saa vain huippuluokan teknologian omaavilla koneilla ja laitteilla. Näyttävään designiin päästään vuosien tuomalla kokemuksella, sekä innovatiivisella tuotekehityksellä. Luonnollisesti kaikki tämä maksaa.

MexyTech kuitenkin uskoo, että kaikki panostus tuohon edellä esitettyyn on kannattavaa ja että sillä saadaan pitkäaikainen, tyytyväinen ja uskollinen asiakaskunta ympäri maailman heidän tuotteilleen.

Kun teet vertailua tuotteiden välillä, ota selvää asioista huolella. Tutki itse tuotteita visuaalisesti. Mieti tarkasti mitä haluat. Onko tuote varmasti se mitä luvataan? Jos olet epävarma, kysy tuotteen edustajalta tai valmistajalta vastaukset sinua askarruttaviin kysymyksiin. Terassi tai parveke rakennetaan pääsääntöisesti paikaksi missä halutaan viihtyä ja viettää aikaa. Tämän takia oikeat hankintapäätökset ovat tärkeitä, että saat myös paikan missä haluat oikeasti viihtyä ja viettää aikaa. MexyTech voi tarjota sinulle tämän mahdollisuuden!

Komposiittilauta maahantuoja

EU-Global Trading Oy on MexyTech ja Mecofence tuotteiden virallinen maahantuoja. MexyTech on
rekisteröity tavaramerkki Suomessa. Vain valtuutetut jälleenmyyjät voivat myydä tuotteita.